Umerjanje / Kalibracije – Relativna vlaznost


Najboljše kalibracijske in merilne zmogljivosti

Celotno prilogo k akreditacijski listini si lahko ogledate na spletni strani Slovenske akreditacije.

Merjena veličina
Measured quantity & field

Območje / Range
Pogoj (pri temperaturi Tc)
/ Condition (at temperature Tc)                        

CMC izražena kot razširjena negotovost  
CMC Expressed as an Expanded Uncertainty

Opombe
Notes

Merilniki relativne vlažnosti / Instruments for relative humidity

 

(1,5 do/to 35) % rh
Tc = 10 °C do/to 23 °C

0,60 % rh 

 

(35 do/to 55) % rh
Tc = 10 °C do/to 23 °C

0,80 % rh

 

(55 do/to 95) % rh
Tc = 10 °C do/to 23 °C

1,2 % rh

 

(15 do/to 95) % rh
Tc = 23 °C do/to 70 °C

1,7 % rh

 

Merilniki rosišča / Dew point instruments

 

-40 °C do/to -20 °C 

0,30 °C  

-20 °C do/to 20 °C

0,20 °C