Izobraževanje


Dandanes je temeljni ključ do uspeha neprestano učenje in razvoj. V LMPS skrbimo za izobraževanje študentov ter tistih, ki iščejo dodatna strokovna znanja po končanju šolanja, na področju meroslovja. V študijsko-izobraževalnem procesu, ki poteka na Fakulteti za strojništvo, smo prisotni ter aktivni na vseh treh študijskih stopnjah prenovljenega bolonjskega študija. Študenti pri učnih vsebinah predmetov spoznavajo kako meriti, s čim meriti in predvsem tudi kako ovrednotiti ter ponazoriti izmerjene vrednosti različnih procesnih veličin stanja. Poleg fizikalno-teoretičnih izhodišč delovanja merilne opreme in merilnih sistemov je velik poudarek tudi na samostojnem praktičnem izvajanju različnih preizkusov in vaj, ki jih študentje opravljajo v našem laboratoriju.

Pedagoška dejavnost na dodiplomskem študiju poteka na razvojno raziskovalnem programu (RRP) prve in druge stopnje pri predmetih: Merilna tehnika, Eksperimentalna mehanika tekočin in Eksperimentalne metode. Prisotni smo tudi  na projektno aplikativnem programu (PAP), in sicer pri predmetih: Meritve in Načrtovanje preizkusov in validacija procesnih naprav. Na doktorskem študiju lahko študenti izberejo predmet: Eksperimentalne metode v raziskovalnem delu.

Poleg rednega pedagoškega dela potekajo v laboratoriju tudi stalna dopolnilna strokovna usposabljanja s področja metrologije, ki so namenjena izpopolnjevanju ter izobraževanju metrološkega osebja iz industrije. Glavne teme učnih delavnic so: metrologija različnih veličin stanje (s poudarkom na termodinamičnih veličinah), obvladovanje tehničnih zahtev standardov SIST EN ISO/IEC 17020 in SIST EN ISO/IEC 17025… V obdobju zadnjih desetih let je naše učne delavnice in strokovne seminarje obiskalo več sto udeležencev. Uvajamo tudi nove oblike prenosa znanja v realno okolje, in sicer z namenskim dopolnilnim usposabljanjem, ki glede na zahteve naročnika poteka v njegovem delovnem okolju.