LMPS Predstavitev


Laboratorij za meritve v procesnem strojništvu (LMPS) je eden od sestavnih delov Katedre za toplotno in procesno tehniko na Fakulteti za strojništvo v Ljubljani.

Primarna naloga laboratorija je izobraževanje študentov strojništva na vseh treh stopnjah študija. Naš osnovni cilj je podati študentom znanje, ki jim bo v nadaljnji karieri omogočalo samostojno in kompetentno meriti, vrednotiti rezultate meritev ter načrtovati merilne sisteme za merjenje različnih veličin.  Lahko se pohvalimo, da je v našem laboratoriju od leta 1992 do danes diplomiralo, magistriralo in doktoriralo že več kot 400 študentov.

Poleg rednega študijskega procesa potekajo v laboratoriju tudi stalna dopolnilna strokovna usposabljanja oz. izobraževanja metrološkega osebja s področja metrologije različnih veličin stanja (s poudarkom na termodinamičnih veličinah) in obvladovanja tehničnih zahtev, ki jih morajo izpolnjevati umerjevalni in kontrolni organi.

Raziskovalno delo je trenutno osredotočeno predvsem na področje metrologije pretoka in na področje tlaka, temperature in relativne vlažnosti. Intenzivno delo na področju merjenja pretoka je privedlo celo do lastne prototipne izvedbe Coriolisovega merilnika masnega toka in s tem povezanih mednarodnih znanstvenih objav.

LMPS deluje tudi kot umerjevalni oz. kalibracijski laboratorij in kot tak izvaja umerjanja merilnikov procesnih veličin (tlak, temperatura, relativna vlažnost zraka, hitrost in pretok tekočin ter vrtilna hitrost). Za veličine tlak, temperatura, relativna vlažnost, temperatura rosišča, hitrost zraka in pretok plina je laboratorij pri Slovenski akreditaciji pridobil tudi akreditacijo po standardu ISO/IEC 17025.