Kdo smo


izr. prof. dr. Jože Kutin (vodja laboratorija, vodja področja: pretok)

soba: N-28, e: joze.kutin@fs.uni-lj.si, t: +386 1 4771 307, Bibliografija

Na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani trenutno deluje kot izredni profesor za področje meroslovja in je vodja Laboratorija za meritve v procesnem strojništvu (LMPS). Osrednja področja njegove raziskovalne in strokovne dejavnosti so: meroslovje pretoka tekočin (kapljevin in plinov), merilna dinamika (pretok, tlak, temperatura) ter meroslovne analize merilnih sistemov. V okviru akreditirane meroslovne dejavnosti laboratorija ima funkcijo tehničnega vodje za področje merjenj pretoka plina. Z domačimi in tujimi akreditacijskimi službami sodeluje kot strokovni ocenjevalec umerjevalnih laboratorijev (ISO/IEC 17025) in kontrolnih organov (ISO/IEC 17020) s področja pretoka in tlaka.

   

prof. dr. Ivan Bajsić (upokojeni profesor, zunanji sodelavec)

e: ivan.bajsic@fs.uni-lj.si, t: +386 1 4771 307, Bibliografija

Do leta 2017 je na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani deloval kot profesor za področje meroslovja in vodja Laboratorija za meritve v procesnem strojništvu (LMPS), od upokojitve z laboratorijem sodeluje kot zunanji sodelavec. Je mentor več kot 400 kandidatom na vseh stopnjah študija. Osrednje področje njegove znanstveno-raziskovalne aktivnosti je merilna dinamika procesno-energetskih veličin ter načrtovanje, razvoj in validacija različnih procesnih merilnih sistemov, namenjenih za realno industrijsko okolje. Kot avtor ali soavtor je objavil več kot 160 prispevkov v mednarodnih znanstvenih revijah ter na recenziranih konferencah doma in na tujem.

 

doc. dr. Gregor Bobovnik (asistent, vodja kakovosti)

e: gregor.bobovnik@fs.uni-lj.si, t: +386 1 4771 220, Bibliografija

V Laboratoriju za meritve v procesnem strojništvu (LMPS) na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani se je zaposlil kot mladi raziskovalec leta 2002. Doktoriral je na področju raziskav vgradnih vplivov na Coriolisove merilnike masnega toka tekočin. Poglavitno področje raziskav tudi po koncu študija ostaja meroslovje pretoka tekočin ter uporaba numeričnih metod za popis sklopljenih sistemov trdnine in tekočine. Od konca študija je zaposlen kot asistent s področja meroslovja. V okviru akreditirane meroslovne dejavnosti laboratorija opravlja funkcijo vodje kakovosti. Z domačimi in tujimi akreditacijskimi službami sodeluje kot strokovni ocenjevalec umerjevalnih laboratorijev (ISO/IEC 17025) in kontrolnih organov (ISO/IEC 17020) s področja merjenj pretoka in tlaka.

 

doc. dr. Andrej Svete (asistent, vodja področja: tlak)

e: andrej.svete@fs.uni-lj.si, t: +386 1 4771 444, Bibliografija

V Laboratoriju za meritve v procesnem strojništvu (LMPS) se je kot mladi raziskovalec zaposlil leta 2007. Doktoriral je na področju eksperimentalnega vrednotenja vpliva tokovnih pulzacij na delovanje različnih vrst merilnikov pretoka tekočin. Od konca študija je zaposlen kot asistent s področja meroslovja. Poglavitno področje njegove raziskovalne dejavnosti je merilna dinamika tlaka in pretoka. V okviru akreditirane meroslovne dejavnosti laboratorija opravlja funkcijo tehnične vodje za področje merjenja tlaka ter sodeluje s Slovensko akreditacijo (SA) kot strokovni ocenjevalec umerjevalnih laboratorijev (ISO/IEC 17025) in kontrolnih organov (ISO/IEC 17020) s področja merjenja tlaka.   

 

Marjan Pohl u.d.i. (laborant, vodja področja: temperatura, rel. vlažnost)

e: marjan.pohl@fs.uni-lj.si, t: +386 1 4771 131, Bibliografija

Diplomiral je na Fakulteti za elektrotehniko, v Laboratoriju za meritve v procesnem strojništvu (LMPS) na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani pa se je zaposlil leta 1999. V okviru akreditirane meroslovne dejavnosti laboratorija opravlja funkcijo tehničnega vodje za področje merjenj temperature, deluje pa tudi na področju merjenja vlažnosti.

 

Peter Sambol, d.i. (laborant, področje: tlak, temperatura)

e: peter.sambol@fs.uni-lj.si, t: +386 1 4771 763, Bibliografija

Po diplomi, ki jo je pridobil na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani, se je v Laboratoriju za meritve v procesnem strojništvu (LMPS) zaposlil kot laborant in metrolog. V laboratoriju sodeluje pri pripravi in izvedbi laboratorijskih vaj za različne predmete s področja meroslovja. V okviru akreditirane meroslovne dejavnosti laboratorija deluje na področju tlaka in temperature, kjer je namestnik tehničnega vodje.

 

dr. Primož Žibret (raziskovalec, področje: pretok)

e: primoz.zibret@fs.uni-lj.si, t: +386 1 4771 607

Kot mladi raziskovalec se je laboratoriju pridružil leta 2019. Deluje na področju pretoka plinov s poudarkom na etalonskih sistemih za majhne pretoke.

 

Benjamin Novak, mag. inž. str. (raziskovalec, področje: dinamika tlaka)

e: benjamin.novak@fs.uni-lj.si, t: +386 1 4771 607

Laboratoriju se je pridružil leta 2023. Deluje na področju meroslovja časovno spreminjajočih tlakov, s poudarkom na raziskavah in razvoju udarne cevi.

 

Katja Tajč, ekon. (administracija)

e: katja.tajc@fs.uni-lj.si, t: +386 1 4771 119

Strokovna sodelavka v Laboratoriju za meritve v procesnem strojništvu.