Izobraževanje – Učne delavnice


V zadnjih letih smo v laboratoriju LMPS organizirali že več deset učnih delavnic, ki so namenjene dopolnilnemu izobraževanju osebja iz industrije. Na njih obravnavamo različne vsebine, ki so povezane s področjem meroslovja:

 • obvladovanja merilne opreme,
 • analiza merilne negotovosti,
 • merjenje tlaka,
 • merjenje temperature,
 • merjenje pretoka kapljevin,
 • merjenje pretoka plinov,
 • merjenje relativne vlažnosti,
 • tehnične zahteve standardov SIST EN ISO/IEC 17025, SIST EN ISO/IEC 17020,
 • obdelava merilnih signalov,
 • avtomatizacija merilnih sistemov,
 • eksperimentalna mehanika tekočin ipd.

Učne delavnice laboratorija LMPS so uporabne za vse tiste, ki se v podjetjih ukvarjajo z nabavo merilne opreme, pripravo merilnih in nadzornih sistemov, izvajanjem meritev, vrednotenjem izmerkov, umerjanjem, zagotavljanjem merilne sledljivosti in kakovosti procesov … Glavna lastnost naših delavnic je praktična oziroma eksperimentalna predstavitev danih vsebin, z izvajalci, ki so strokovno usposobljeni in imajo praktične izkušnje na obravnavanem področju.

Trenutno so načrtovane štiri učne delavnice s področja temperature, tlaka, pretoka in merilne negotovosti, katerih vsebina je podrobneje predstavljena v nadaljevanju. V primeru, če trenutno ni objavljene vsebine v posamezni učni delavnici, ki vas zanima, vas prosimo, da nam sporočite želje vašega delovnega okolja.

Informacije o vsebini učnih delavnic LMPS


Učna delavnica: VREDNOTENJE MERILNE NEGOTOVOSTI IN OBVLADOVANJE MERILNE OPREME

Predvidena: v letu 2024/2025

Vsebina učne delavnice:

 • Zahteve glede obvladovanja merilne opreme v veljavnih mednarodnih standardih in vodilih (ISO/IEC 17025, ISO/IEC 17020 ipd.).
 • Izhodišča postopka vrednotenja merilne negotovosti po veljavnih mednarodnih standardih in vodilih (JCGM 100:2008, EA-4/02 ipd.).
 • Praktični primeri vrednotenja merilne zmogljivosti opreme iz rezultatov umerjanja.
 • Praktični primeri vrednotenja merilne negotovosti rezultatov neposrednih in posrednih meritev.

Prijava

Na učno delavnico se prijavite s potrjeno prijavnico s seznamom udeležencev, ki jo pošljite na naš naslov po pošti ali elektronski pošti (katja.tajc@fs.uni-lj.si).


Učna delavnica: MERJENJE PRETOKA TEKOČIN – plini in kapljevine

Predvidena: v letu 2024/2025

Vsebina učne delavnice:

 • Izhodišča merjenja masnega in prostorninskega toka plinov in kapljevin.
 • Obvladovanje pomembnejših virov negotovosti merjenja pretoka tekočin.
 • Kratek pregled merilnih metod za etalonska in industrijska merjenja pretoka tekočin.
 • Praktični primeri merjenja masnega in prostorninskega toka tekočin.
 • Prepoznavanje vgradnih vplivov na delovanje merilnikov pretoka tekočin.
 • Merjenje pretoka puščanja preko tlačnega preskusa.

Prijava

Na učno delavnico se prijavite s potrjeno prijavnico s seznamom udeležencev, ki jo pošljite na naš naslov po pošti ali elektronski pošti (katja.tajc@fs.uni-lj.si).


Učna delavnica: MERJENJE TEMPERATURE

Predvidena: v letu 2025/2026

Vsebina učne delavnice:

 • Izhodišča merjenja temperature.
 • Kratek pregled merilnih metod za merjenje temperature.
 • Praktični primeri merjenja temperature z uporovnimi merilniki temperature in termopari.
 • Praktični primeri vrednotenja temperaturno reguliranih prostorov.
 • Praktični primer merjenja površinskih temperatur: dotikalno merjenje, infrardeča termometrija.

Prijava

Na učno delavnico se prijavite s potrjeno prijavnico s seznamom udeležencev, ki jo pošljite na naš naslov po pošti ali elektronski pošti (katja.tajc@fs.uni-lj.si).


Učna delavnica: MERITVE IN UMERJANJA NA PODROČJU TLAKA

Predvidena: v letu 2024/2025

Vsebina učne delavnice:

 • Osnove merjenja fizikalne veličine tlak ter kratek pregled merilnikov in merilnih metod, ki se uporabljajo za industrijska in etalonska merjenja tlaka.
 • Vplivne veličine na merilno negotovost merjenja tlaka.
 • Praktični primeri izvajanja postopka umerjanja mehanskih in elektronskih merilnikov tlaka po veljavnih mednarodnih standardih in vodilih (EURAMET/cg-17 ipd.).
 • Podajanje rezultatov umerjanja merilnikov tlaka z oceno merilne negotovosti.

Prijava

Na učno delavnico se prijavite s potrjeno prijavnico s seznamom udeležencev, ki jo pošljite na naš naslov po pošti ali elektronski pošti (katja.tajc@fs.uni-lj.si).


Splošne informacije o učnih delavnicah LMPS:

Trajanje učne delavnice: 1 dan, od 8:30 do 16:00 ure

Kraj izvajanja: Laboratorij za meritve v procesnem strojništvu – LMPS (vhod nasproti vratarja), Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani

Sodelujoči pri izvedbi:

 • izr. prof. dr. Jože Kutin
 • doc. dr. Gregor Bobovnik
 • doc. dr. Andrej Svete
 • Marjan Pohl, univ. dipl. inž.
 • Peter Sambol, dipl. inž.
 • dr. Primož Žibret

Kotizacija

Kotizacija za posameznega udeleženca učne delavnice je 300 EUR (popust: 10 % za tri ali več oz. 20 % za osem ali več udeležencev iz istega podjetja). Kotizacija vključuje udeležbo na učni delavnici, učno gradivo, malico ter osvežitev med odmori. Delo bo potekalo v majhni skupini z 10 do 18 udeleženci

Kotizacijo bo naročnik plačal na podlagi računa, ki ga bo izvajalec izstavil po zaključku delavnice. Cena ne vključuje DDV. Odjave že prijavljenih udeležencev so možne do enega tedna pred začetkom učne delavnice; pri kasnejši odjavi zaračunamo 70 % kotizacije.

Kontaktni podatki

Za vse dodatne informacije nas lahko kontaktirate preko elektronske pošte katja.tajc@fs.uni-lj.si ali nas pokličete na telefonsko številko 01/477 11 19.