Umerjanje / Kalibracije – Hitrost zraka


Najboljše kalibracijske in merilne zmogljivosti

Celotno prilogo k akreditacijski listini si lahko ogledate na spletni strani Slovenske akreditacije.

Merjena veličina
Measured quantity & field

Območje
Range                             

CMC izražena kot razširjena negotovost  
CMC Expressed as an Expanded Uncertainty

Opombe
Notes

Merilniki hitrosti zraka / Anemometers                                                                           (W…hitrost zraka)

 

(0,3 do/to 1,5) m/s 

0,012·W-0,5  

(1,5 do/to 40) m/s

0,0065·W