Umerjanje / Kalibracije – Pretok plina


Najboljše kalibracijske in merilne zmogljivosti

Celotno prilogo k akreditacijski listini si lahko ogledate na spletni strani Slovenske akreditacije.

Merjena veličina
Measured quantity & field

Območje
Range                                                                                   

CMC izražena kot razširjena negotovost  
CMC Expressed as an Expanded Uncertainty                             

Opombe
Notes

Prostorninski tok plina / Gas volume flow rate ****

Merilniki in krmilniki prostorninskega toka / Volume flow meters and controllers

 

(1 do/to 10) ml/min
10 ml/min do/to 50 l/min
50 l/min do/to 900 l/min
 

0,013 ml/min
1,3·10-3 ·q
1,8·10-3 ·q

q – merjeni pretok
q – measured flow rate 

Merilniki pretoka s spremenljivim presekom (rotametri) / Variable area flow meters (rotameters)

 

(1 do/to 10) ml/min
10 ml/min do/to 50 l/min
50 l/min do/to 900 l/min  

0,014 ml/min
1,4·10-3 ·q
1,8·10-3 ·q

 

Kritične zvočne šobe / Critical sonic nozzles

 

10 ml/min do/to 50 l/min   

1,6·10-3 ·q

Določanje pretočnega koeficienta (na izstopu šobe okoliški tlak).Determination of a discharge coefficient (nozzle outlet at atmospheric pressure)

Masni tok plina / Gas mass flow rate *****

Merilniki in krmilniki masnega toka / Mass flow meters and controllers

 

(1,2 do/to 12) mg/min
12 mg/min do/to 60 g/min
60 g/min do/to 1060 g/min               

0,015 mg/min + 2,5·10-4 ·q
1,5·10-3 ·q
1,6·10-3 ·q 

q – merjeni pretok
q – measured flow rate 

Merilniki pretoka s spremenljivim presekom (rotametri) / Variable area flow meters (rotameters)

 

(1,2 do/to 12) mg/min
12 mg/min do/to 60 g/min
60 g/min do/to 1060 g/min

0,016 mg/min + 2,5·10-4 ·q
1,6·10-3 ·q 
1,7·10-3 ·q

 

Kritične zvočne šobe / Critical sonic nozzles

 

12 mg/min do/to60 g/min 

1,6·10-3 ·q

Določanje pretočnega koeficienta (na izstopu šobe okoliški tlak). Determination of a discharge coefficient (nozzle outlet at atmospheric pressure)

 **** Medij pri umerjanju: zrak in čisti plini (N2, O2 …), od okoliškega tlaka do 700 kPa abs. Podano območje prostorninskega toka se nanaša na zrak pri približno 100 kPa abs in 20 °C. / Calibration medium: air and pure gases (N2, O2 …), from atmospheric pressure to 700 kPa abs. The given volume flow range refers to air at about 100 kPa abs and 20 °C.