Umerjanje / Kalibracije


Kontakt

V kolikor želite ponudbo ali kakršnekoli informacije glede umerjanj nas prosim kontaktirajte na

t: 01 4771 119, e: umerjanja@fs.uni-lj.si

Področja

V LMPS smo akreditirani za izvajanje umerjanj na naslednjih področjih:

 • majhni pretoki plinov,
 • temperatura,
 • relativna vlažnost zraka,
 • temperatura rosišča,
 • hitrost zraka in
 • tlak.

Podrobnosti o našem akreditiranem obsegu si lahko ogledate tudi na povezavah pretok plina, temperatura, relativna vlažnost zraka in temperatura rosišča, hitrost zraka in tlak ali v naši prilogi k akreditacijski listini.

Izvajamo pa tudi neakreditirana umerjanja meril za merjenje:

 • pretoka vode,
 • električnih veličin (DC tok, DC napetost, ohmska upornost) in
 • vrtilne frekvence. 

Pomen akreditacije

Biti akreditiran pri Slovenski akreditaciji (SA) zagotavlja primerljivost “akreditiranih” rezultatov in zaupanje tudi izven naših meja, saj je SA članica mednarodnih akreditacijskih združenj EA, ILAC, IAF. Slednje pomeni, da naši certifikati niso veljavni zgolj na področju Evrope, ampak tudi v širšem mednarodnem prostoru.

Akreditacija po standardu ISO/IEC 17025 zagotavlja, da:

 • je vsak rezultat umerjanja sledljiv do mednarodnega sistema merskih (SI) enot,
 • je osebje, ki izvaja kalibracije, strokovno ustrezno usposobljeno,
 • uporabljamo validirane metode in postopke kalibracij merilne opreme,
 • ima laboratorij vzpostavljen sistem kakovosti, ki zagotavlja doslednost in kakovost v vseh delovnih procesih, ki potekajo v akreditiranem delu laboratorija.

Zakaj izbrati prav nas?

 • Z zakonskim in industrijskim aplikativnim meroslovjem smo povezani že več kot tri desetletja, saj si je naš laboratorij že v letu 1978 (s takratnim imenom Laboratorij za tehnične meritve LTM) kot prvi v takratni skupni državi pridobil pooblastila Zveznega zavoda za mere in plemenite kovine ZZMPK Beograd za pregled meril tlaka. Podobno pooblastilo si je LTM v letu 1982 pridobil tudi za pregled različnih meril temperature.
 • Do danes smo kalibrirali ali kontrolirali že več 10.000 kosov različnih meril.
 • Smo strokovni in neodvisni, saj na trgu ne nastopamo kot prodajalci ali serviserji merilne opreme.
 • Poleg umerjanja tudi ekspertno svetujemo in sodelujemo pri načrtovanju, postavitvi ter avtomatizaciji vaših merilnih sistemov.